Award-Product-_V185155 (2)

Not for Profit Award-jurylid Ingeborg de Wolf aan het woord

Ingeborg de Wolf is opgeleid in de Milieugezondheidkunde en Bedrijfskunde en gepromoveerd bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Ingeborg is op dit moment werkzaam op het snijvlak van de veehouderij en zijn omgeving in de breedste zin van het woord. Daarvoor was ze werkzaam als directrice bij Raad van Beheer. Binnen Wageningen Livestock Research geeft Ingeborg leiding aan de afdeling Veehouderij en Omgeving, waarbij ze met een team van vijftig onderzoekers, projectmanagers en projectondersteunende medewerkers onderzoek doet naar vraagstukken op het gebied van veehouderij in relatie tot milieu.

Ingeborg is als jurylid van de Dutch Pet Awards onder andere betrokken bij de Not for Profit Award. Hierover gingen we het gesprek met haar aan.

Waarom zou een non-profit organisatie zich moeten aanmelden?
Non profit organisaties die zich dag in, dag uit inzetten voor dieren en hun eigenaren en dat met passie en betrokkenheid doen, verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. De genomineerde organisaties worden vermeld in alle communicatie uitingen rondom de Dutch Pet Awards. Een organisatie krijgt hiermee gratis exposure die hen kan helpen bij de werkzaamheden van de organisatie. De winnaars van 2018 geven aan dat zij ook maanden na het winnen van de Award nog steeds de impact hiervan ervaren. Hoe mooi is het als jouw organisatie, waarvoor je je enthousiast voor inzet, dat ook mag ervaren?!

Waar let de jury op bij het beoordelen van een not for profit organisatie?
Allereerst kijkt de jury uiteraard of, en zo ja op welke manier, de organisatie het welzijn van huisdieren bevordert en hun houders ondersteunt om op een verantwoorde, duurzame manier huisdieren te houden. Daarbij kijkt de jury ook naar de ‘bewijsvoering’: de inspanningen moeten aantoonbaar effect hebben. Daarnaast kijken we naar de financiële huishouding van de organisatie: een organisatie mag geen commercieel oogmerk hebben en moet bovendien een ANBI-status hebben. Ook onderzoekt de jury of de middelen, onder andere financiële, optimaal worden ingezet voor het doel van de organisatie.

Werkt de organisatie samen met partners, dan wil de jury inzicht hebben in de wijze waarop de organisatie de activiteiten van zijn partners controleert. Tenslotte neemt de jury het (potentieel) maatschappelijk draagvlak voor de organisatie in ogenschouw.

De stichting die vorig jaar won geeft aan dat zij nog steeds een positieve nasleep merken van het winnen van de Not for Profit Award, is dit ook op de jury zo overgekomen?
Als jury zijn wij vooral betrokken vanaf het moment van nominatie tot de daadwerkelijke prijsuitreiking. Wij hebben in dat traject gemerkt hoe gedreven de winnaars waren bij het werk van hun stichting, namelijk het verbinden van mensen en honden die in hun optiek een tweede kans verdienen. De bevlogenheid van deze mensen inspireert en enthousiasmeert. Dus, hoewel wij niet betrokken zijn bij het traject na de prijsuitreiking, kan ik mij vanuit de passie en drive van deze mensen voorstellen dat het winnen van de Not for Profit Award hen veel gebracht heeft.

Eén van de beoordelingscriteria is dat de organisatie een ANBI status heeft, waarom juist die status?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een organisatie kan alleen voor deze status in aanmerking komen als deze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om een ANBI status te krijgen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn de integriteitseisen, het niet mogen hebben van een winstoogmerk en tenminste 90% van alle activiteiten moet het algemeen belang dienen. Ook moet er een actueel beleidsplan zijn, moeten beheerkosten en bestedingen in verhouding zijn en moeten bepaalde gegevens gepubliceerd worden. De ANBI status geeft daarmee inzicht in de wijze waarop een organisatie zijn zaken geregeld heeft.

Aanmelden
Ben jij werkzaam bij een non profit organisatie die het verdiend om in het zonnetje gezet te worden, of ken jij een organisatie die het welzijn van dieren bevorderd? Geef de organisatie dan snel op vóór 1 september! Klik hier om de organisatie kosteloos aan te melden.