Not for Profit Award_header

Not for Profit Award

De jury heeft gekozen voor Stichting Herpetofauna als winnaar van de Not for Profit Award 2019, omdat deze stichting zich met weinig middelen maar veel resultaat inzet voor het welzijn van reptielen en amfibieën. Dit is een groep dieren die weinig aandacht krijgt en waar veel mensen wat huiverig voor zijn. Door middel van voorlichting aan houders en overheden, een educatieprogramma voor scholen en lezingen wordt kennis over deze bijzondere dieren verspreid.

De stichting ondersteunt middels kleinschalige projecten in het buitenland het welzijn en leefgebied van deze dieren. Hierbij wordt nadrukkelijk de lokale bevolking betrokken. De kennis die hierbij wordt opgedaan over de natuurlijke habitat neemt Herpetofauna mee terug naar Nederland om houders goed te kunnen informeren hoe zij hun terrarium zo kunnen inrichten dat het dierenwelzijn van de reptielen en amfibieën zo goed mogelijk geborgd is. Daarbij organiseert de stichting  zeer goed bezochte internationale symposia waar wetenschappers, studenten en houderij samenkomen om onderzoeksresultaten en kennis over conservatie te delen.

Ook werkt de stichting samen met vele andere organisaties op het gebied van dierenwelzijn en biotoopbehoud van wilde dieren. Met 25 vrijwilligers zet deze stichting zich met hart en ziel in onder het motto: een warm hart voor koudbloedigen!

Beoordelingscriteria

  1. De non-profit organisatie ondersteunt het welzijn van huisdieren en hun houders om op een verantwoorde, duurzame manier huisdieren te houden
  2. De organisatie werkt op basis van non-profit, dan wel de service heeft geen commercieel karakter
  3. De organisatie heeft een ANBI status
  4. De organisatie heeft een aantoonbare invloed op het welzijn van huisdieren
  5. De organisatie heeft een maatschappelijk draagvlak, of wordt verwacht dit te krijgen

Reglement Not for Profit Award

Genomineerden 2019:

Stichting Herpetofauna
Herpetofauna ondersteunt projecten die dierenwelzijn bevorderen, specifiek gericht op reptielen, amfibieën en geleedpotigen. De stichting helpt bij het adviseren van organisaties, particulieren, stichtingen en overheden die een gelijkwaardige doelstelling nastreven.

Stichting Amivedi
Amivedi is een vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1933 inzet voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Amivedi faciliteert de registratie van vermiste en gevonden huisdieren en is daarmee het landelijk meldpunt voor huisdiereigenaren.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Deze stichting richt zich op het welzijn van huisdieren van mensen die onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg van hun huisdier, met name op het gebied van voeding en acute medische zorg. Denk daarbij aan huisdiereneigenaren die zijn aangewezen op de voedselbank of op financieel gelijk minimum niveau verkeren of onder bewind staan.