Dutch Pet Conference-279

Reglement Talent Award

ALGEMEEN REGLEMENT DUTCH PET AWARDS

 1. Dutch Pet Awards kent 8 categorieën waarvoor men zich kan inschrijven of kan voordragen:
  1. DSZ Award
  2. DAPAward
  3. Keten Award
  4. Product Award
  5. Not for Profit Award
  6. Talent Award
  7. Paraveterinair Award
  8. Webshop Award
 2. Inschrijving of voordrachten dienen te geschieden middels het inschrijfformulier op www.dutchpetawards.nl.
 3. Slechts een volledig ingevuld aanmeldingsformulier op de website wordt aangemerkt als een verzoek tot deelname.
 4. De organisatie van Dutch Pet Awards bevestigt middels een mail de aanmelding voor de opgegeven categorie.
 5. De genomineerden krijgen eind september bericht.
 6. Over de uitslag van de jurering kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor het reglement tussentijds te wijzigen of de wedstrijd te annuleren zonder opgaaf van reden, wanneer zij dit noodzakelijk acht.
 8. De deelnemer gaat akkoord met het maken van eventuele beeld- en/of video opnamen door de organisatie.

REGLEMENT TALENT AWARD

 1. Je kunt deelnemen als je op 1 september 2018 ingeschreven bent aan een opleiding gerelateerd aan gezelschapsdieren, of maximaal 24 maanden voor de datum van 1 september 2019 bent afgestudeerd.
 2. Deelname aan de wedstrijd kan op individuele basis of in groepsverband, echter op voorwaarde dat ieder teamlid voldoet aan criterium 1.
 3. Wanneer je als team deelneemt, geldt dit als 1 inschrijving. Dit geldt dan ook voor de eventuele nominatie en prijs.
 4. Inschrijving mag op voordracht van een docent of van student.
 5. Over de selectie van 3 genomineerden zal niet worden gecommuniceerd, behalve met de genomineerden zelf. Alle niet genomineerden ontvangen een bericht van geen deelname.
 6. Door inschrijving ga je akkoord met het wedstrijd reglement.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden en op ieder moment voor de volledige duur van het project, inschrijvingen ongedaan te maken en hiermee deelnemer(s) uit te sluiten van de wedstrijd. Indien de organisatie tot dit besluit komt, kan hier niet over worden gecorrespondeerd.