Talent Award_header

Talent Award

In 2019 won Lonneke Haselbekke van Aeres MBO Barneveld de derde Talent Award. Lonneke werd afgelopen jaar ‘uitblinker’ bij Aeres MBO Barneveld. Lonneke is ontzettend gedreven en als ze iets wil, dan bijt ze zich hierin vast en gaat er helemaal voor. Behalve dat Lonneke een fijne en uitgesproken persoonlijkheid heeft, is ze ook goed in haar werkzaamheden als Paraveterinair.

Beoordelingscriteria
De inzendingen en pitches worden door een vakjury beoordeeld op basis van onderstaande criteria:

  1. Originaliteit: het talent laat zien te beschikken over een originele blik?
  2. Uitvoerbaarheid en/of haalbaarheid in de sector gezelschapsdieren: het talent heeft aangetoond dat zijn of haar project van meerwaarde is voor de gezelschapsdierensector.
  3. Presentatie/onderbouwing: het talent heeft tijdens de pitch duidelijke argumenten gegeven
  4. Duurzaamheid/maatschappelijk belang: het talent kan uitleggen wat de meerwaarde van het project voor de maatschappij of hoe het bijdraagt aan verduurzaming in  of van de sector
  5. Algehele indruk

Reglement Talent Award

Overige genomineerden 2019:

Clea Otgaar – Aeres Hogeschool Dronten
Clea heeft haar scriptie voor haar HBO studie ‘Diergezondheid en Management’ gericht op de grote grazers van de Oostvaardersplassen. De titel van het onderzoek betrof ‘De mening van de Nederlandse burger over het huidige beleid voor de grote grazers van de Oostvaardersplassen en mogelijke alternatieven waarbij een conflict ontstaat tussen autonomie en welzijn’. De scriptie is afgerond met een 7,3, maar werd bovenal een mooi en uitdagend onderzoek.

Mila Bucx, Jasper Buit, Maxime Kremer en Iris Smit – HAS Hogeschool
Deze vier studenten hebben als team gewerkt aan een bijzondere afstudeeropdracht: het inzichtelijk maken van tijdsbesteding van assistentiehonden om hiermee een aanzet te maken richting mogelijke welzijnsindicatoren. De studenten hebben hiervoor 40 assistentiehonden en 40 huishonden gevolgd.