Product Award_header

Product Award

De Product Award is in het leven geroepen om nieuwe, innovatieve producten een podium te geven. De dierenbranche ontwikkelt zich door, waardoor er steeds slimmere, duurzamere en diervriendelijkere producten op de markt verschijnen. Ben jij eigenaar van een dergelijk product? Nomineer dan hieronder je product. Elk genomineerd product wordt beoordeeld op de bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van huisdieren, op het waarheidsgetrouw zijn van het product conform de Nederlandse en Europese wetgeving, op de innovatiekracht van het product, op het succes van het product in de praktijk en op de duurzaamheid van het product.

Voordracht
Ken jij een dier gerelateerd product dat het verdiend om genomineerd te worden voor de Product Award? Draag deze dan voor middels het voordrachtformulier op deze pagina.

Is het een unieke innovatie? Is het de duurzaamheid van het product? Of draagt het op een bijzondere manier bij aan het dierenwelzijn? Benoem wat dit product zo uniek maakt binnen de sector en wie weet staat door jouw voordracht dit product in september bij de nominaties.

Aanmelden
Aanmelden voor de Product Award kan vanaf dinsdag 7 april via onderstaand formulier.

Beoordelingscriteria

  1. Objectieve bewijzen dat het product bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van huisdieren, en veilig is voor mens en dier (bijvoorbeeld blijkend uit publicaties in wetenschappelijke tijdschriften)
  2. De jury zal toetsen of het product conform de bestaande wetten en richtlijnen in Nederland en de EU is en de communicatie met betrekking tot het product waarheidsgetrouw is
  3. Innovatiekracht: het product geeft op een unieke manier een toegevoegde waarde aan de huisdierensector of lost een bestaand probleem op
  4. Succes van het product in de praktijk
  5. Duurzaamheid

Reglement Product Award