logo dpc op scherm header

Baanbrekende vernieuwingen halen de eindstreep

In 2019 wordt de derde Product Award uitgereikt, een categorie waarin de meest uiteenlopende huisdierproducten en -diensten worden beoordeeld. Primair zijn de juryleden op zoek naar nieuwe producten die iets toevoegen en voorzien in een behoefte die nu nog niet wordt ingevuld. Als het gaat om een al bestaand product verwachten we dat de aanpassing substantieel is. De lat ligt dus hoog. Een al bestaand product dat zonder vernieuwingen wordt voorgedragen haalt het niet; het moet gaan om een grensverleggend product of een baanbrekende vernieuwing van een reeds bestaand product. Jurylid Ingeborg de Wolf vertelt er meer over:

“Een product komt in de eerste plaats in aanmerking voor de Product Award wanneer het in dienst staat van de gezondheid en het welzijn van huisdieren. Het moet daar een wezenlijke bijdrage aan leveren. De jury kijkt ook of het product de band tussen huisdier en eigenaar versterkt. Een goede, positieve relatie tussen huisdier en eigenaar draagt immers bij aan het welzijn van allebei. Tenslotte kijkt de jury ook naar het innovatieve karakter van een product. Ze vinden het belangrijk dat het winnende product écht iets toevoegt.”

De jury heeft verschillende criteria opgesteld en alle producten worden daaraan getoetst. De jury doet dat grondig en vraagt waar nodig om een extra onderbouwing. “Als een fabrikant bijvoorbeeld zegt dat 85% van de honden baat bij zijn product heeft, dan willen de juryleden het bewijs voor die uitspraak zien”, aldus Ingeborg.

Naast het innovatieve karakter, toetst de jury ook op aspecten zoals de veiligheid voor mens en dier, eerlijke communicatie over het product en het succes van het product in de schappen. Natuurlijk kijkt ze ook of een product voldoet aan bestaande wetten en richtlijnen. Een laatste, zwaarwegend criterium is de duurzaamheid van het product.

“Een product dat genomineerd wordt, wordt in het zonnetje gezet. Dit betekent extra exposure van het product, en daarmee ook van de fabrikant. Win je de award, dan kan de winnaar dit in zijn marketing-uitingen meenemen. Het winnen van de Award heeft daarmee een behoorlijke impact.”

Via de verschillende mediakanalen worden bedrijven maar ook klanten geattendeerd op de Dutch Pet Awards. Ook tijdens evenementen zoals Animal Event wordt hieraan aandacht besteed. Bedrijven kunnen zelf een product voordragen, maar ook klanten kunnen een product nomineren.

Kans maken op deze award
Vind jij dat jouw product een meerwaarde is voor de gezelschapsdierensector, of ken jij een product dat een waardevolle bijdrage levert of heeft geleverd? Meld je aan of draag jouw favoriete product aan voor de award. Inschrijven en voordragen kan tot en met 31 augustus 2019. Klik hier om jezelf of je student gratis aan te melden.