Not for Profit Award_header

Stichting Herpetofauna wint de Not for Profit Award 2019

De Not for Profit Award werd tijdens de Dutch Pet Awards voor de tweede keer uitgereikt. Voor deze award werden drie organisaties genomineerd: Stichting Herpetofauna, Stichting Amivedi en Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. De jury verkoos Stichting Herpetofauna tot winnaar van de Not for Profit Award 2019, omdat deze stichting zich met weinig middelen inzet voor het welzijn van reptielen en amfibieën. Dit is een groep dieren die weinig aandacht krijgt en waar veel mensen wat huiverig voor zijn.

Herpetofauna ondersteunt projecten die dierenwelzijn bevorderen, specifiek gericht op reptielen, amfibieën en geleedpotigen. De stichting helpt bij het adviseren van organisaties, particulieren, stichtingen en overheden die een gelijkwaardige doelstelling nastreven.

De stichting ondersteunt middels kleinschalige projecten in het buitenland het welzijn en leefgebied van deze dieren. Hierbij wordt nadrukkelijk de lokale bevolking betrokken. De kennis die hierbij wordt opgedaan over de natuurlijke habitat neemt Herpetofauna mee terug naar Nederland om houders goed te kunnen informeren hoe zij hun terrarium zo kunnen inrichten dat het dierenwelzijn van de reptielen en amfibieën zo goed mogelijk geborgd is. Ook werkt de stichting samen met vele andere organisaties op het gebied van dierenwelzijn en biotoopbehoud van wilde dieren. Met 25 vrijwilligers zet deze stichting zich met hart en ziel in onder het motto: een warm hart voor koudbloedigen!