Talent Award_header

Talent Award

Helaas is de Dutch Pet Conference 2020 door de coronacrisis en daarmee gepaarde maatregelen geannuleerd. Volgend jaar hopen we wederom een mooie editie te kunnen organiseren.

Voor wie is de Talent Award interessant?
De Talent Award is uiteraard voor een jong talent die tijdens zijn of haar studie al uitblinkt in hetgeen hij of zij doet. Talenten kunnen zich middels het aanmeldformulier aanmelden. Uit de aanmeldingen worden een aantal genomineerden gekozen door de vakjury. De genomineerden krijgen vervolgens de kant om middels een pitch de jury te overtuigen dat zij de Talent Award verdienen. De aanmeldingen en pitches worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid in de sector gezelschapsdieren, presentatie/onderbouwing, maatschappelijk belang, duurzaamheid en de algehele indruk van het talent.

Beoordelingscriteria
De inzendingen en pitches worden door een vakjury beoordeeld op basis van onderstaande criteria:

  1. Originaliteit: het talent laat zien te beschikken over een originele blik?
  2. Uitvoerbaarheid en/of haalbaarheid in de sector gezelschapsdieren: het talent heeft aangetoond dat zijn of haar project van meerwaarde is voor de gezelschapsdierensector.
  3. Presentatie/onderbouwing: het talent heeft tijdens de pitch duidelijke argumenten gegeven
  4. Duurzaamheid/maatschappelijk belang: het talent kan uitleggen wat de meerwaarde van het project voor de maatschappij of hoe het bijdraagt aan verduurzaming inĀ  of van de sector
  5. Algehele indruk

Reglement Talent Award