Product Award_header

Product Award

Helaas is de Dutch Pet Conference 2020 door de coronacrisis en daarmee gepaarde maatregelen geannuleerd. Volgend jaar hopen we wederom een mooie editie te kunnen organiseren.

Voor wie is de Product Award interessant?
De Product Award is in het leven geroepen om nieuwe, innovatieve producten een podium te geven. De dierenbranche ontwikkelt zich door, waardoor er steeds slimmere, duurzamere en diervriendelijkere producten op de markt verschijnen. Ben jij eigenaar van een dergelijk product? Nomineer dan hieronder je product. Elk genomineerd product wordt beoordeeld op de bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van huisdieren, op het waarheidsgetrouw zijn van het product conform de Nederlandse en Europese wetgeving, op de innovatiekracht van het product, op het succes van het product in de praktijk en op de duurzaamheid van het product.

Voordracht
Door de annulering van de Dutch Pet Conference 2020 is het dit jaar niet mogelijk om een product voor te dragen.

Aanmelden
Door de annulering van de Dutch Pet Conference 2020 is het dit jaar niet mogelijk om uw product aan te melden.

Beoordelingscriteria

  1. Objectieve bewijzen dat het product bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van huisdieren, en veilig is voor mens en dier (bijvoorbeeld blijkend uit publicaties in wetenschappelijke tijdschriften)
  2. De jury zal toetsen of het product conform de bestaande wetten en richtlijnen in Nederland en de EU is en de communicatie met betrekking tot het product waarheidsgetrouw is
  3. Innovatiekracht: het product geeft op een unieke manier een toegevoegde waarde aan de huisdierensector of lost een bestaand probleem op
  4. Succes van het product in de praktijk
  5. Duurzaamheid

Reglement Product Award